Skip links

Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni

İşbu açık rıza metnini imzalayarak, ad soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet, kimlik seri numarası, anne adı, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe, fotoğraf, kimlik kartının son geçerlilik tarihini içerir kimlik verilerim ile fotoğraf, video kaydı, ses kaydı, yüz taramasını içerir biyometrik verilerimin A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket’’) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak açıklanan amaçlarla işlenmesi ve işlenmek üzere yurt dışına aktarılması hususunda hiçbir etki altında kalmadan açık ve kesin olarak onay veriyorum.

Bu verilenin Şirket tarafından

  • Uzaktan kimlik tespiti amacı ile kimlik üzerinde yer alan bilgilerin/ güvenlik öğelerinin doğrulanması için kimliğin ön ve arka yüzünde bulunan bilgilerin sisteme kaydedilmesi, yüz biyometrisinin doğrulanması ve canlılık kontrolünün yapılması amacı ile kimliğin çipinde yer alan biyometrik fotoğrafın kullanılması, kimlik doğrulaması yapılması amacı ile müşteri temsilcileri ile yapılacak görüntülü görüşme esnasında fotoğrafın çekilerek sisteme kaydedilmesini;
  • Cep telefonu ekleme ve dijital şifre alma sürecinde kimlik üzerinde yer alan bilgilerin/güvenlik öğelerinin doğrulanması amacı ile kimliğin ön ve arka yüzünde bulunan bilgilerin sisteme kaydedilmesi, yüz biyometrisinin doğrulanması ve canlılık kontrolünün yapılması amacı ile kimliğin çipinde yer alan biyometrik fotoğrafın kullanılması, kimlik doğrulaması yapılması amacı ile müşteri temsilcileri ile yapılacak görüntülü görüşme esnasında fotoğrafın çekilerek sisteme kaydedilmesi,
  • Tarafıma uygun hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi, davranış modellemesine dayalı analizlerin yapılması, müşteri memnuniyeti çalışmalarının yapılması, çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen görüşme kayıtlarının hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılması, ürün/hizmet teklifi, tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla Şirket’e ve iş ortaklarına aktarmasını kabul ve beyan ediyorum.

6698 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir sorum olduğu takdirde, Şirket’e, tarafıma yapılan aydınlatma sırasında belirtilen yöntemlerle ve ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen yöntemlerle başvuru yapabilirim.